تدریس آنلاین | تدریس لاین
اطلاعات تماس :
 • آدرس : تهران - میدان انقلاب
 • شماره تماس : 88906909 -021
 • ایمیل ما : Tadrisline@gmail.com

بهترین باشید! لذت آموزش آنلاین با تدریس لاین

دوره های آنلاین

معرفی دبیران

زهرا مافی

زهرا مافی

زهرا مافی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


علی آزاد

علی آزاد

علی آزاد

معرفی دبیر

کلیک نمائید


مارال پورخیابی

مارال پورخیابی

مارال پورخیابی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


فرزانه ماستری فراهانی

فرزانه ماستری فراهانی

فرزانه ماستری فراهانی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


محراب درویشی

محراب درویشی

محراب درویشی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


فرهاد حسین آبادی

فرهاد حسین آبادی

فرهاد حسین آبادی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


هومن زارعی

هومن زارعی

هومن زارعی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


علیرضا قهرمان

علیرضا قهرمان

علیرضا قهرمان

معرفی دبیر

کلیک نمائید


امید جلالوند

امید جلالوند

امید جلالوند

معرفی دبیر

کلیک نمائید


کاظم عبدل پور

کاظم عبدل پور

کاظم عبدل پور

معرفی دبیر

کلیک نمائید


ابولفضل مبینی

ابولفضل مبینی

ابولفضل مبینی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


محمد افروشته

محمد افروشته

محمد افروشته

معرفی دبیر

کلیک نمائید


شکیلا اصلانی

شکیلا اصلانی

شکیلا اصلانی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


امیر محمد معزی

امیر محمد معزی

امیر محمد معزی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


سعیده صابری

سعیده صابری

سعیده صابری

معرفی دبیر

کلیک نمائیدمعرفی دبیر

کلیک نمائید


مراد برزگر

مراد برزگر

مراد برزگر

معرفی دبیر

کلیک نمائید


دبیر آزاد سالار رضائی

سالار رضائی

سالار رضائی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


فریده علی دوست

فریده علی دوست

فریده علی دوست

معرفی دبیر

کلیک نمائید


حسن خلوتی

حسن خلوتی

حسن خلوتی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


دبیر اختصاصی اسحاق خوجم لی

اسحاق خوجم لی

اسحاق خوجم لی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


دبیر اختصاصی بهزاد خلقی خسروشاهی

بهزاد خلقی خسروشاهی

بهزاد خلقی خسروشاهی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


رضا مجیری

رضا مجیری

رضا مجیری

معرفی دبیر

کلیک نمائید


کبری صادق

کبری صادق

کبری صادق

معرفی دبیر

کلیک نمائید


دبیر اختصاصی علی احیائی

علی احیائی

علی احیائی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


دبیر اختصاصی زری شجاعی مقدم

زری شجاعی مقدم

زری شجاعی مقدم

معرفی دبیر

کلیک نمائید


دبیر اختصاصی امیرحسین ناظم

امیرحسین ناظم

امیرحسین ناظم

معرفی دبیر

کلیک نمائید


بهمن امینی

بهمن امینی

بهمن امینی

معرفی دبیر

کلیک نمائید


دبیر اختصاصی کارلو آبنوسیان

کارلو آبنوسیان

کارلو آبنوسیان

معرفی دبیر

کلیک نمائید


دبیر اختصاصی پریسا ولی لو

پریسا ولی لو

پریسا ولی لو

معرفی دبیر

کلیک نمائید